Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Game

Mô tả

This isn’t plugin for website game. This plugin include opensource html5 games library for user visit website. This is mini game help user free stress after tired working times.

Ảnh màn hình

  • Demo menu
  • Demo game

Cài đặt

  1. Upload the the plugin folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Can I add more game to library?

Yes, you can. Remember, this is opensource html5 game.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Game” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First version of plugin.