Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Gallery Download Links

Mô tả

This plugin adds a download link below every image in your WordPress galleries.

Gutenberg

This plugin currently only affects the old-school gallery shortcode. The gallery block, introduced with Gutenberg in WordPress 5.0, is not affected.

Cài đặt

1) Enable the plugin.
2) Add a gallery to your page/post with the gallery shortcode.
3) All images in the gallery will now have a link below them that says “Download”.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Gallery Download Links” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • updated for WordPress 4.8

1.0

  • first edition