Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP FreeStyle Wiki

Mô tả

WP FreeStyle Wiki is yet another markup plugin for WordPress. It lets you
FreeStyle Wiki syntax in your markup. It includes original FreeStyle Wiki
3.6.4.

 • FreeStyle Wiki: http://fswiki.sourceforge.jp/cgi-bin/wiki.cgi

Ảnh màn hình

 • The markup example
 • The working example

Cài đặt

 1. Upload wp-freestyle-wiki to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Create new port or page
 4. Add fswiki text into [fswiki][/fswiki] tag

Hỏi đáp

What is the FreeStyle Wiki?

The FreeStyle Wiki(fswiki) is famous wiki system in Japan.

 • FreeStyle Wiki: http://fswiki.sourceforge.jp/cgi-bin/wiki.cgi
How do I add a FreeStyle Wiki plugin?

This plugin includes the FreeStyle Wiki 3.6.4.
You can add a FreeStyle Wiki plugin to /wp-content/plugins/wp-freestyle-wiki/fswiki/plugin.
And you should add the plugin name to /wp-content/plugins/wp-freestyle-wiki/fswiki/config/plugin.dat.

I would like to modify stylesheet

This plugin convert html into <div class="fswiki_content" /> element.
Please add style (ex. .fswiki_content h1 {…}) to your css file in theme.
And you should override style on `/wp-content/plugins/wp-freestyle-wiki/fswiki.css’.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP FreeStyle Wiki” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.2

 • Added execute permission if it is not

0.2.1

 • Improved Frequently Asked Questions documentation

0.2

 • Updated to FreeStyle Wiki 3.6.4
 • Disable auto_keyword_page configuration

0.1.1

 • Improved convert_html by using STDIN

0.1

 • Initial release