Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Framebreaker

Mô tả

Insert a JavaScript to blogs HTML-Head-Section to prevent from loading inside frames.

Cài đặt

You can use the built in installer and upgrader, or you can install the plugin manually.

Installation via WordPress

  1. Go to the menu ‘Plugins’ -> ‘Install’ and search for ‘WP-Framebreaker’
  2. Click ‘install’

Manual Installation

  1. Upload folder wp-framebreaker to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure plugin in ‘Share to XING’ menu

Hỏi đáp

None

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Framebreaker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • (02. 01. 2013)
  • Ready for WordPress 3.5

1.1

  • (09. 11. 2011)
  • Ready for WordPress 3.3

1.0

  • Initial Release