Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Font-Resizer

Mô tả

WP-Font-Resizer is a plugin that helps users to increase or decrease font size and also reset default font size.

Ảnh màn hình

  • Font Resizer Option on posts.

Cài đặt

  1. Download and unzip the latest release zip file

  2. If you use the WordPress plugin uploader to install this plugin skip to step 4.

  3. Upload the entire plugin directory to your /wp-content/plugins/ directory

  4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress Administration

Hỏi đáp

Q. How to resize font using this plugin?

A. It is very simple to resize font using this plugin. Just click on plus icon to increase font size, minus icon to decrease font size and reset icon to reset default font size.

Q. Can it be useful in the pages too?

A. Yes it is can be used in posts and pages.

Đánh giá

hi

7 Tháng Hai, 2017
Is a plugin for auto font size for first paragraph? i need for this website.
Đọc tất cả 13 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Font-Resizer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  1. Hide on mobile phones.
  2. Only show on visible sites.