Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP font-face

Ảnh màn hình

  • Font example in tinyMCE screenshot-01.png.
  • Style dropdown example in tinyMCE screenshot-02.png.
  • Admin settings screenshot-03.png.

Cài đặt

  1. Upload font-face plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Generate @font-face packs on fontsquirel
  4. Upload generated packages to plugin ‘/font/’ folder

Đánh giá

12 Tháng Năm, 2019
arbeite immer noch mit diesem plugin, schade das es kein updete mehr gibt. MfG -> JoJo
Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP font-face” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • improved adding styles to tinyMCE

1.0

Initial release