Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Floorplans

Mô tả

WP-Floorplans is a custom WordPress plugin for sites needing to display floor plan information which use WordPress. It allows them to easily manage each floor plan’s galleries and details information on their WordPress website.

Cài đặt

1) Download the plugin
2) Upload to your plugins folder in wp-content
3) Activate the plugin in your WordPress Admin

Hỏi đáp

Coming Soon

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Floorplans” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First Release