Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mô tả

Contact Form made in Flex / Flash.

Since spam-bots can’t handle Flash (untill now 11-2009), this is a spam free solution for a contact form without using a CAPTCHA etc.

Ảnh màn hình

  • This shows the look of the Flex Contact Form
  • This shows the Contact Form Options page

Cài đặt

Use the following steps to install the Flex Contact Form

  1. Upload the wp-flex-contact-form folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Fill the options page ‘Settings -> Flex Contact Form’
  4. Place [fcf] on the page and the Flex Contact Form will appear (450×400 pixels)

Hỏi đáp

Do i need Flash Player for this Contact Form?

Yes you do.

How do I add the contact form to a post/page?

You need to add the [fcf] to the body of the post/page in the editors HTML mode.

What is the size of the contact form?

450×400 (widthxheight in pixels)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Flex Contact Form” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • Language support. Option to change the label, button and error/success message texts.
  • Change of the size of the contact form to 450×400 px.

0.1

  • First version. Simple Flex/Flash Contact Form with a few options.