Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Feedburner Email Subscriber

Mô tả

Just use Feedburner Email Subscriber service on your website sitebar widget.

Full Documentations

You can watch this videe
https://www.youtube.com/watch?v=lqQnR_21UvQ

Ảnh màn hình

  • screenshot-1

  • screenshot-2

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How to install this plugin?

Just follow this information
1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Feedburner Email Subscriber” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Test up 4.6 version it’s working.
  • change default subscriber id

1.0

  • A change since the version.