Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Feature Box

Mô tả

Create embedable featured content boxes and slider inside your WordPress site.

Demo

Features

 • Easy to combine boxes to create slider
 • Shortcodes
 • Allow users to embed your feature box
 • Responsive design
 • Multiple custom links and text
 • Custom background image

Developers

Head down to our GitHub repository

Cài đặt

Simple installation:

 1. From your WordPress dashboard, click Plugins -> Add new
 2. Search for WP Feature Box
 3. Click Install now
 4. Activate

Uploading zip file:

 1. Download the plugin from this page
 2. Go to Plugins -> Add new -> Upload and upload the zip file
 3. Activate

Hỏi đáp

You might help us with that. Ask as something!

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Feature Box” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.3

 • Fix wpdialog new behaviour
 • Update ACF

0.1.0

 • First public release