Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Favicon Remover

Mô tả

The WP Favicon Remover plugin adds the functionality to remove the WordPress default favicon since WordPress 5.4. If the favicon does not change after the plugin install, you have to clear the browser cache. If you use Site Icon via Theme Customizer, just uninstall this plugin.

Documentation in Japanese

WP Favicon Remover

Known Issues / Bugs

Nothing.

Uninstall

  1. Deactivate the plugin
  2. That’s it! 🙂

Cài đặt

  1. Copy the wp-favicon-remover directory into your wp-content/plugins directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. That’s it! 🙂

Hỏi đáp

Nothing.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Favicon Remover” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP Favicon Remover” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP Favicon Remover” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • readme.txt

1.0.1

  • URI update.

1.0

  • Initial release.