Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-FAQ

Mô tả

Major new features in WP-FAQ:

  • Easily add an FAQ in a page or a post
  • You can insert Text, Audio, Images, Maps, Contact Forms, Photo Galleries or even Video answers
  • Subdivide questions and answers into Categories
  • It is flexible in size to fit any size Website or Blog
  • Change the color scheme with a click of the mouse

Cài đặt

Upload the WP-FAQ plugin to your Blog, activate it and you are ready to go!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-FAQ” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release