Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Name: WP Exclude From Homepage

Mô tả

Exclude categories, tags, posts or pages from your homepage (without breaking pagination)

Cài đặt

  1. Download zip file and decompress it
  2. Upload ‘wp-exclude-from-homepage’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Go to the options page in the settings menu to configure the plugins and what to exclude

Hỏi đáp

No question yet

Đánh giá

Đọc tất cả 14 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Name: WP Exclude From Homepage” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.3

  • Worpress 3.8.1!

1.1.2.1

  • Bug Fix: Error 404 in admin panel

1.1.2

  • Fix Subversion Problem

1.1.1

  • Categories without posts are now listed

1.1

  • Css fix

1.0

  • First stable public version