Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Excerpt Settings

Mô tả

Allows you the ability to set Excerpt through Settings panel.

Chức năng

 • Set text to symbolize the excerpt end
 • Set words length used by automatic excerpt
 • Use default WordPress behaviors
 • Excerpt settings added on Reading Settings (Settings > Reading)
 • Contextual Help
 • Translation MO/PO files
 • Desactivate restore default WordPress behavior
 • Uninstall restore default WordPress behavior

Ngôn ngữ

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Pháp

Ảnh màn hình

 • Activate the plugin
 • Link to Excerpt panel

Cài đặt

 1. Download and extract plugin files to wp-content/plugin directory.
 2. Activate the plugin through the WordPress admin interface.

You will find ‘Excerpt’ menu in your WordPress Settings panel.

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Download and extract plugin files to wp-content/plugin directory.
 2. Activate the plugin through the WordPress admin interface.

You will find ‘Excerpt’ menu in your WordPress Settings panel.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Excerpt Settings” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.2

 • Feature : better translation integration with WordPress.org

1.1.1

 • Fix : compatibility with twentyfourteen, twentythirteen, twentytwelve

1.1.0

 • Excerpt settings added on Reading Settings

1.0.0

 • Initial version