Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Excel 2 DB

Mô tả

This is plugin will make normal wordpress users able to import excel sheets to database table.

Donations

Ảnh màn hình

  • Plugin page.
  • Excel sheet.
  • Click upload button.
  • Choose file and use it.
  • Review results.
  • Check your database.

Cài đặt

  1. Upload wp-excel-2-db.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Settings >> Excel Uploader page.y

Hỏi đáp

What will happen if uploaded the same sheet twice?

Each time you upload a sheet wich was uploaded before it will override the old one.

Should table name has spaces ?

No, table name shouldn’t has any space.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Excel 2 DB” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp