Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Environment Indicator

Mô tả

Displays an indicator above the admin bar indicating the current environment. Useful for quickly determining which
environment you are currently viewing.

This only displays in the WordPress admin, not on the website itself.

Ảnh màn hình

  • Active indicator bar

Cài đặt

Install through the WordPress dashboard, or

  1. Upload /wp-environment-indicator to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How do I specify my development environment?

After activating the plugin, to to Settings->WP Environment Indicator and type the host name of your development environment, i.e. “www.acme.dev”

Đánh giá

28 Tháng Chín, 2018
This plugin is great when you're frequently switching between local, staging and live environments. It's very easy to install and to begin to use. Five stars!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Environment Indicator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Fixes to support different hosting environments such as docker
  • Add a selection box for the banner color

1.0

  • Initial release