Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Email Changer

Mô tả

Just a plugin which will change default wordpress@domain.com to anything you wish.
Github: https://github.com/susonwaiba/wp-email-changer

Ảnh màn hình

 • assets/screenshot-1.png

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the Settings->WP Email Changer screen to configure the plugin
 4. Change Name and Email
 5. Check if it is changed right from the plugin

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the Settings->WP Email Changer screen to configure the plugin
 4. Change Name and Email
 5. Check if it is changed right from the plugin
What is this plugin about?

This is just a plugin which will change default wordpress@domain.com to anything you wish.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Email Changer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Just made plugin