Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Eggdrop

Mô tả

A plugin that commicates with an eggdrop script to display a message in irc when a new post is made.

Ảnh màn hình

  • The settings page

Cài đặt

  1. Upload wp-eggdrop.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Goto the WP Eggdrop settings page and input approiate settings
  4. Input approiate settings into wp-eggdrop.tcl.
  5. Import wp-eggdrop.tcl into eggdrop bot.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Eggdrop” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.