Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

EditorFontsize

Mô tả

Add a font size dropdown menu to tinyMCE content editor

Ảnh màn hình

  • Wordpress Editor with fontsize option

Cài đặt

  • Upload the whole ‘wp-editor-fontsize’ folder to ‘/wp-content/plugins/’
  • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

For more information visit Plugin GitHub

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“EditorFontsize” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp