WP Edit Homepage

Mô tả

Bored of hunting down the edit button for your homepage?

This plugin adds an ‘Edit Homepage’ link to the WP admin sidebar. The edit link can be found in the admin sidebar: ‘Pages > Edit Homepage’.

If you don’t have a homepage set, the link will simply not appear.

Ảnh màn hình

  • Homepage edit link shown as Pages > Edit Homepage
  • Admin homepage settings on the Settings > Reading screen.

Đánh giá

8 Tháng Tám, 2020
A simple solution to finding the homepage for quick-editing, especially useful when trying to find the homepage in a messy list of Pages, or when managing lots of websites
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Edit Homepage” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP Edit Homepage” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP Edit Homepage” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Adds edit/set homepage links in plugin list table.
  • Adds image assets for plugin directory listing.

1.0

  • Adds the homepage edit link to the admin sidebar.