Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP eCommerce Checkout Redirect

Mô tả

After adding a product to the cart the visitor is redirected to the Shopping Cart page automatically.
You must have WP eCommerce Fancy purchase notifications enabled.
Should be used only when you have products that do not use Stock.

Cài đặt

  1. Upload wp-e-commerce-redirect-to-checkout/ to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. You need to have Display Fancy Purchase Notifications enabled for the plugin to work.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP eCommerce Checkout Redirect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Plugin name change and compatibility tests

1.0.1

  • Changed plugin name

1.0

  • Initial version