Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP EASY RECIPE

Mô tả

“WP EASY RECIPE” is a very simple plugin to add “Recipe” content with seperate categories and tags on your site in a easy way. This is fully responsive plugin

Use [wp_recipe_list_page] sortcode for reterive all the recipe pages

Chức năng

 • Shortcode [wp_easy_recipe_slider] for recipe feature image slider (responsive)
 • Shortcode [wer_recipe_of_the_day] for get the “Recipe Of The Day”
 • Shortcode [wer_ten_best_recipe] for get the “10 Best Recipe”
 • Image Upload Option On Category

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.png

Cài đặt

Step 1. Upload wp-easy-recipe folder to the /wp-content/plugins/ directory

Step 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress

Hỏi đáp

 • How I can publish all the recipe post on any specific page?

  Create a new page and add [wp_recipe_list_page] shortcode

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP EASY RECIPE” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.4

 • Tested with wordpress version 5.4.2
 • Optimized the code

1.3

 • Tested with wordpress version 5.2.4
 • Optimized the code

1.1

 • Added shortcode [wp_easy_recipe_slider] for recipe feature image slider (responsive)
 • Added shortcode [wer_recipe_of_the_day] for get the “Recipe Of The Day”
 • Added shortcode [wer_ten_best_recipe] for get the “10 Best Recipe”
 • Image Upload Option On Recipe Category

1.0

 • First stable release