Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP easy mail SES

Mô tả

Easily send emails using Amazon SES.
This plugin reconfigures the wp_mail() function and create an option page.

Note: Before you can send an email using Amazon SES, you must verify email address (or the domain). See http://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/verify-addresses-and-domains.html

Features:

 • Setting AWS access_key_id, secret_key_id, email… etc.
 • Validation of Amazon API Credentials and Email.
 • Send test message.

Roadmap:

 • Display send quota.

Ảnh màn hình

 • Option page.

Cài đặt

 1. Download plugin
 2. Upload to your /wp-contents/plugins/ directory.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Download plugin
 2. Upload to your /wp-contents/plugins/ directory.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP easy mail SES” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 Initial working version.