Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Name: WP e-Commerce Featured Products

Mô tả

Adds a Widget and Shortcode to display Featured Products for WP e-Commerce Plugin.

Developer Website: http://MyWebsiteAdvisor.com/

Plugin Support: http://MyWebsiteAdvisor.com/support/

Plugin Page: http://MyWebsiteAdvisor.com/tools/wordpress-plugins/wp-e-commerce-featured-products/

Premium Version with Advanced Features including:

 • Display Only Sale Products
 • Order By Popularity
 • Display Specific Category
 • Exclude Specific Products
 • Lifetime Priority Support
 • Lifetime Updates

Learn More Here: http://MyWebsiteAdvisor.com/tools/wordpress-plugins/wp-e-commerce-featured-products/

Requirements:

 • WordPress
 • WP e-Commerce Plugin

To-do:

Ảnh màn hình

 • Example Widget and Shortcode Display
 • Integrates with WP e-Commerce, Displays Featured Products
 • Featured Products Widget Setup Screen
 • Featured Products Shortcode Example

Cài đặt

 1. Upload plugin to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. Widget will appear on the widgets screen.

Developer Website: http://MyWebsiteAdvisor.com/

Plugin Support: http://MyWebsiteAdvisor.com/support/

Plugin Page: http://MyWebsiteAdvisor.com/tools/wordpress-plugins/wp-e-commerce-featured-products/

Premium Version with Advanced Features including:

 • Display Only Sale Products
 • Order By Popularity
 • Display Specific Category
 • Exclude Specific Products
 • Lifetime Priority Support
 • Lifetime Updates

Learn More Here: http://MyWebsiteAdvisor.com/tools/wordpress-plugins/wp-e-commerce-featured-products/

Hỏi đáp

Developer Website: http://MyWebsiteAdvisor.com/

Plugin Support: http://MyWebsiteAdvisor.com/support/

Plugin Page: http://MyWebsiteAdvisor.com/tools/wordpress-plugins/wp-e-commerce-featured-products/

Premium Version with Advanced Features including:

 • Display Only Sale Products
 • Order By Popularity
 • Display Specific Category
 • Exclude Specific Products
 • Lifetime Priority Support
 • Lifetime Updates

Learn More Here: http://MyWebsiteAdvisor.com/tools/wordpress-plugins/wp-e-commerce-featured-products/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Name: WP e-Commerce Featured Products” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

 • fixed bug in shortcode.

1.0

 • Initial release