Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP e-Commerce Change Currency Symbols

Mô tả

Lets you change the currency symbols for all the visible currencies in your WP e-Commerce shop.

Go to “Settings > Currency Symbols” to change the symbols for the visible currencies.
To make currencies visible/invisible, you need to activate them on the general settings page of the store, under “Target Markets”.

Cài đặt

  1. Upload the files to ‘/wp-content/plugins/’
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP e-Commerce Change Currency Symbols” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Uploaded to WordPress.org