Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Duplicate posts pages & CPT

Mô tả

This plugin provides functionality to duplicate the post, pages and the CPT’s with all the custom attributes like taxonomies and post meta data.

How to duplicate the posts, pages or CPT’s :

 1. Open the posts, page or CPT on click of the menu from the left menu of dashboard.
 2. Click on the duplicate link display in the post title, on hover of the title name.

Ảnh màn hình

 • Duplicate posts - Duplicate post on click of duplicate link.
 • Duplicate pages - Duplicate page on click of duplicate link.
 • Duplicate CPT - Duplicate custom posts on click of duplicate link.

Cài đặt

Manual Installation

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory,
 2. Unzip the file
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

=Automatic Installation=

 1. Login to the dashboard.
 2. Go to the plugins menu then click on the Add new then either upload the plugin if you have downloaded or search the plugin from the search box.
 3. Go to the search box and type WP Duplicate posts pages & CPT.
 4. Now select the plugin then click on install.

Hỏi đáp

What is the benefit of using the plugin

User can duplicate the posts, pages or the custom posts with the single click. It saves the user time to re-create the same posts again.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Duplicate posts pages & CPT” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First version.