Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Disable right click

Mô tả

WP Disable right click is a free wordpress plugin. It disables right click, CTRL+C, CTRL+X on wordpress site.

Features

  • Disable right click.
  • Disable CTRL+C, CTRL+X.
  • Small and well written code plugin.
  • Stop saving images with right click.

Cài đặt

  1. Go to the Add New plugins screen in your WordPress Dashboard
  2. Click the upload tab
  3. Browse for the plugin file (wp-disable-right-click) on your computer
  4. Click \”Install Now\” and then hit the activate button.

Hỏi đáp

Can this plugin protect my site from copying?

Yes.

Is it safe?

Yes.

How can I install this plugin?

See instructions here

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Disable right click” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • WP Disable right click ready.