Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Disable Emoji

Mô tả

WP Disable Emoji | iOpenV

Emoji 的实现方式会调用 https://s.w.org/images/core/emoji/72×72/ 下的图片来渲染 Emoji,而这个地址是国内(China)访问不了的,所以要禁用 WordPress Emoji 功能。

Cài đặt

  1. 上传文件夹“wp-seo-emoji”到“/wp-content/plugins/”目录。
  2. 在仪表盘插件菜单中激活该插件。

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. 上传文件夹“wp-seo-emoji”到“/wp-content/plugins/”目录。
  2. 在仪表盘插件菜单中激活该插件。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Disable Emoji” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.4

  • 禁用dns-prefetch s.w.org

1.3

  • 修正与后台TinyMCE编辑器ajax冲突

1.2

2016-01-20

  • 修正与后台TinyMCE编辑器冲突导致TinyMCE功能图标失效bug