Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Disable Block Editor

Mô tả

This plugin will WP Disable Block Editor & enable the Classic Editor and original Edit Post screen (TinyMCE, meta boxes, etc all).

  • Disable Block Editor on page and Enabled Old Editor.
  • Admin Option for Enabled/Disable Gutenberg Block Editor.

Ảnh màn hình

  • Setting page
  • page edit page

Cài đặt

  • Unzip the zipped file and upload to the /wp-content/plugins/ directory
  • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  • Dashboard > Settings > WP Disable Gutenberg

Hỏi đáp

This would be an FAQ with the answer below

  • This plugin is released under a GPL license.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Disable Block Editor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Commit.