Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Design Portfolio

Mô tả

 • Place `[wp_portfolio]` in your page or post where you want to show Portfolio.
 • You can use `[wp_portfolio post_no=”8″ category_slug=”slug_with_comma”]` it will show specific category as portfolio.

WordPress Design Portfolio is a portfolio plugin which design your portfolio as well as your image gallery. Its simple, easy to use, seo optimize, category filter facilities available. WordPress Design Portfolio plugin has some extra facilities. You can use it as a shortcode. You can select your which category slug that you want to filter.

Ảnh màn hình

 • Normal shortcode
 • Category shortcode

Cài đặt

 1. Upload wp-portfolio folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
 3. Place [wp_portfolio] in your page or post where you want to show Portfolio.
 4. You can use [wp_portfolio post_no="8" category_slug="slug_with_comma"] it will show specific category as portfolio.

Hỏi đáp

 1. Can I add my some category to shorting that specific item?
  Yes you can. Wp portfolio has that facilities. use [wp_portfolio post_no="8" category_slug="slug_with_comma"]

 2. How to limit my portfolio to display?
  Just use this shortcode [wp_portfolio post_no="8"] It display 8 post.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Design Portfolio” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 > Initial release
1.0.1 > WordPress 5.1 Support, Folder organize and minor update
1.0.2 > WordPress 5.5.1 Support