Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Deactivate Features

Mô tả

WP Deactivate Features lets you deactivate unneeded functions to improve your websites performance.
Features that can be disabled:
* Emojis
* Comments
* Heartbeat
* Pingbacks
* REST-API
* RSS-Feed

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Deactivate Features” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

Initial plugin release