Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress dbMyadmin

Mô tả

Some times we need to see some values in database and we do not have access the db, in that case we can use this plugin, by installing this plugin you will have access to all tables and you can view all records.

Features:

 • No need to goto cpanel.
 • No need to install phpmyadmin on the server.
 • No need to download the database and install it on your local to view the record.
 • Just Install WP-dbMyadmin.

Ảnh màn hình

 • Wordpress dbMyadmin 1
 • Wordpress dbMyadmin 2

Cài đặt

 • Login to WordPress admin panel
 • Go to Plugins > Add New
 • Click Upload
 • Click Choose File and select the WPdbMyadmin.zip.
 • Click Install Now.
 • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 • Go to Dashboard -> WordPress dbMyadmin and enjoy.

OR

 • Extract WPdbMyadmin.zip
 • Go to /wp-content/plugins/ and upload the extracted folder in this directory.
 • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 • Go to Dashboard -> WordPress dbMyadmin and enjoy.

Hỏi đáp

Where can I send bug reports?

Please email us to syedamirhussain91@gmail.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress dbMyadmin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0