Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP DB Cleaner

Mô tả

A wordpress cleaner plugin to help find and remove orphan, duplicate and missing data.

Contributing to WP DB Cleaner

If you have a patch, or stumbled upon an issue with WP DB Cleaner, you can contribute this back to the code. Submit your pull request or issue on Github wp-db-cleaner

Ảnh màn hình

 • Orphan data view
 • Duplicate data view

Cài đặt

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘WP DB Cleaner’
 3. Activate WP DB Cleaner from your Plugins page.
 4. Go to WordPress Tools menu -> WP DB Clean.

From WordPress.org

 1. Download WP DB Cleaner.
 2. Upload the ‘wp-db-cleaner’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
 3. Activate WP DB Cleaner from your Plugins page.
 4. Go to WordPress Tools menu -> WP DB Clean.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP DB Cleaner” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0.1

 • Fix fatal error on view

2.0

 • WP_CLI support added
 • Fixed delete query issue on orphan data

1.0

 • Initial release