Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wp Dashboard Widgets Disable

Mô tả

This plugin will help to hide dashboard widgets with the easy to use interface, just select the widgets you’d like to hide and click save.

Ảnh màn hình

  • Select the widgets you'd like to hide.

Cài đặt

  1. Upload and activate the plugin
  2. That’s it, it is ready to use!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wp Dashboard Widgets Disable” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp