Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Dashboard Quick Search

Mô tả

This plugin allows you find WordPress admin menu items easy.

Resources

Select2, The jQuery replacement for select boxes
Licenses: MIT

jQuery Cookie by Klaus Hartl
Licenses: MIT

Cài đặt

  1. Upload the entire wp-dashboard-quick-search folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

After activating the plugin the quick search will be added to your dashboard. all you need is to press Ctrl+Space bar and type the menu item inside the quick search field and press enter.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the entire wp-dashboard-quick-search folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

After activating the plugin the quick search will be added to your dashboard. all you need is to press Ctrl+Space bar and type the menu item inside the quick search field and press enter.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Dashboard Quick Search” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp