Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Custom REST API Generator

Mô tả

WP Custom REST API Generator plugin provides an interface in WordPress Admin panel, which provides control to the user to show/hide Author Meta, Featured Image, Custom Fields and Taxonomies of all available Post Types for WordPress Rest API.

Features

WP Custom REST API Generator comes with the following features;

 • Author Meta i:e. Author Name, Author Description, Author User Level, Author Avatar.
 • Featured Image with defined sized i:e. Small, Medium, Large, Full etc.
 • Custom Fields i:e. Fields defined by user for individual posts of different Post Types.
 • Taxonomies i:e. Default and Custom Taxonomies.

Automatic installation

Automatic installation is the easiest option as WordPress handles the file transfers itself and you don’t need to leave your web browser. To do an automatic install of this plugin, log in to your WordPress dashboard, navigate to the Plugins menu and click Add New.

In the search field type “WP Custom REST API Generator” and click Search Plugins. Once you’ve found this plugin, you can install it by simply clicking “Install Now”.

Manual installation

 1. Download and unzip the WP Custom REST API Generator plugin
 2. Upload the entire wp-custom-rest-api-generator/ directory to the /wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the WP Custom REST API Generator plugin through the Plugins menu in WordPress

Customize the WP Custom REST API Generator settings at the administration menu >> Settings >> WP Custom REST API Generator

Ảnh màn hình

 • Shows the Custom Post Type with selected meta information to be allowed in REST API response
 • Shows the selected meta information in REST API client

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Custom REST API Generator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP Custom REST API Generator” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP Custom REST API Generator” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.5

 • Tested with the latest build

1.0.4

 • Tested with the latest build

1.0.3

 • Bug fixes, and tested with the latest build

1.0.2

 • Tested with the latest build

1.0.1

 • Updated meta information

1.0.0

 • Initial release