Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Custom Post Comparison

Mô tả

WordPress post comparison plugin will work with any post types or custom post type. e.g. property, cars, products anything.

This plugin comes with a very flexible logic builder. Where you can add any data you want to add for comparison table display.

Features:

 • Works on with any post type
 • Property compare
 • Listing compare
 • Shortcodes available
 • Translation ready
 • Many more…

Short code Params:

[wp_custom_post_comparison ids=”12,23″]

Cài đặt

 1. Login to your WordPress dashboard and navigate to Plugins > Add New
 2. Search for “WP Custom Post Comparison”.
 3. Click “Install”.
 4. Click “Activate”.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Custom Post Comparison” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.1

 • Initial public release