Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Custom My Password

Mô tả

This plugin allows your user to custom his own password on the registration screen.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload the wp-conditional-captcha folder to the /wp-content/plugins/ directory (or use the WordPress auto-install feature)
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. This plugin does not have any setting option.

Hỏi đáp

If you have any question,please contact me on the plugin page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Custom My Password” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

initial release