Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Custom Category Meta

Mô tả

Allow you to add custom meta tags and title for category.
In next version will be added other seo plugins support.

Ảnh màn hình

 • Custom Category Meta Setting

Cài đặt

Using The WordPress Dashboard

 1. Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
 2. Search for ‘WP Custom Category Meta’
 3. Click ‘Install Now’
 4. Activate the plugin on the Plugin dashboard

Uploading in WordPress Dashboard

 1. Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
 2. Navigate to the ‘Upload’ area
 3. Select wp-custom-category-meta.zip from your computer
 4. Click ‘Install Now’
 5. Activate the plugin in the Plugin dashboard

Using FTP

 1. Download wp-custom-category-meta.zip
 2. Extract the wp-custom-category-meta directory to your computer
 3. Upload the wp-custom-category-meta directory to the /wp-content/plugins/ directory
 4. Activate the plugin in the Plugin dashboard

Hỏi đáp

Support plugin other SEO plugins?

Not suport in 1.0 version

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Custom Category Meta” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

Added language file

1.0

Startup version