Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Cookies Alert

Mô tả

WP Cookies Alert allows to display an alert box on your WordPress blog notifying visitors you blog uses cookies as EU Cookie Law requires.
You can display a short message or publish a link to a page with extended explenation.
WP Cookies Alert works in multilingual blogs and can be translated to multiple languages. English and spanish are included.

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.png WP Cookies Alert administration screen.
 • screenshot-2.png Alert box position top.
 • screenshot-3.png Alert box position fixed top.
 • screenshot-4.png Alert box position bottom.
 • screenshot-5.png Alert box position fixed bottom.

Cài đặt

 1. Upload unzipped ‘wp-cookies-alert.zip’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Go to Setting -> WP Cookies Alert to modify options if needed

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Cookies Alert” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

 • Fixed issues with options administration in mutilingual blogs and language detection.
 • Added two more alert box’ positions – top fixed and bottom fixed.
 • Changed administration screen layout.

1.1.1

 • Fixed issue with button title. Now it is named as you put it in the administration screen.