Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Content Copy Protect

Mô tả

Simple and Amazing WordPress copy protect plugin. This plugin will be able to block the mouse right button, Ctrl + C key, Ctrl + U key , and F12 key.

Plugin Features

 • Disable Right Click
 • Disable Text Select
 • Disable F12
 • Disable Ctrl + U
 • Disable Ctrl + C

Plugin author site: https://www.wpsprite.com/plugins/

Cài đặt

Install via Plugins > Install New

 1. Search for “WP Content Copy Protect”
 2. Click the “Install Now” link
 3. Click “Activate Plugin”

Via ZIP / FTP

 1. Unzip the ZIP file and drop the folder straight into your wp-content/plugins directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Where can I find documentation on the plugin?

Refer the Plugin Site

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Content Copy Protect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial release of plugin

1.1

 • Tested with wordpress version 5.0