Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wp Contact Me

Mô tả

This plugin offers the following admin features:
* “Customize UI” allows to customize the channel-bar position and orientation.
* “Channel WhatsApp” – create a whatsapp channel.
* “Channel Phone” – create a phone channel.
* “Channel Email” – create an email channel.

Ảnh màn hình

  • Example of channel’s bar with all channels active (email, whatsapp and phone) with the default icons.
  • Admin configuration for channel’s bar UI.
  • Admin configuration for channel Phone.
  • Admin configuration for channel WhatsApp.
  • Admin configuration for channel Email.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure the plugin by ‘Admin Menu’ -> ‘Contact me’

Hỏi đáp

Is this plugin amazing?

YES

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wp Contact Me” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First stable version