Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Contact Form

Mô tả

WP Contact Form is a drop in form for users to contact you. It can be
implemented on a page or a post.

Ảnh màn hình

 • This shows the Contact Form option on the settings menu
 • This shows the settings page for the plugin.

Cài đặt

 1. Upload to your plugins folder, usually wp-content/plugins/
 2. Activate the plugin on the plugin screen.
 3. Configure the plugin on it’s settings screen. Settings … Contact Form

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload to your plugins folder, usually wp-content/plugins/
 2. Activate the plugin on the plugin screen.
 3. Configure the plugin on it’s settings screen. Settings … Contact Form
How do I add the contact form to a post/page?

You need to add the <!--contact form--> to the body of the post/page in the editors HTML mode.

Does this plugin have a shortcode for the contact form?

Not yet but an major update to the plugin is in development to add a shortcode and improve the admin experience.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Contact Form” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.6

 • Rewrote a bunch of the code to be slightly more modern
 • Escaped all the things to fix self-xss issues

1.5.1.1

 • Made the include path for buttonsnap more explicit
 • Fixed some notices
 • Added some screenshots