Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Config Constants

Mô tả

Shows you the values of constants defined in your wp-config.php file. Useful if you need to quickly check things like the database and debug settings. For security reasons it will obfuscate the DB_PASSWORD constant and all security key and salt constants.

Cài đặt

Install from the plugin repository, then activate the plugin and access the admin page in the Settings menu.

Hỏi đáp

Why did you write this?

Sometimes I need quick and easy access to the information in the wp-config.php file. Other developers may need this as well, so I’m sharing this plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Config Constants” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • The first public version.