Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Comments Remover

Mô tả

A small and easy to use plugin for removing pending comments using search keyword.
Yes, there is no need to go into the database, just set a keyword and all the comments contains that keyword will be deleted.
You can also get the number of pending comments contain the keyword before actually removing them.

Cài đặt

Unzip, upload to your plugin directory. It will be added under the ‘Comments’ menu-> ‘WP Comments Remover’.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Unzip, upload to your plugin directory. It will be added under the ‘Comments’ menu-> ‘WP Comments Remover’.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Comments Remover” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0.0

  • Initial release