Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP CodeMirror Themes

Mô tả

CodeMirror Themes allows you to set a theme for the ‘Plugin File Editor’ and ‘Theme File Editor’. A list and demo
of the themes can be found at https://codemirror.net/demo/theme.html

Issues / Bug reporting

Found a bug? Please use the issue tracker at https://github.com/tacocode/wp-codemirror-themes/issues

Usage

  1. Navigate to ‘Tools > CodeMirror Themes’ and select a theme you like
  2. Navigate to either ‘Appearance > Editor’ or ‘Plugins > Editor’

Cài đặt

  1. Unzip wp-codemirror-themes.zip and upload the folder ‘wp-codemirror-themes’ to the ‘/wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP CodeMirror Themes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Add editor theme preview

0.0.3

  • Fix capitalization

0.0.2

  • Initial version