Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Azure Cloud Shell Link Generator

Mô tả

Generate a button in your blog posts to open Microsoft Azure Cloud Shell right next to your code samples.

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Azure Cloud Shell Link Generator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp