Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Chili

Mô tả

Easy code highlighting for WordPress with Chili (the bundled version is 2.2):

 1. Switch to the code tab
 2. Put your code snippet inside <code class="lang"></code> tags
 3. Replace the above lang with the language to highlight

Examples

 • <code class="php">echo "&lt;script&gt;alert( 'Hello ' + $name );&lt;/script&gt;";</code>
 • <code class="javascript">alert( 'Hello ' + $name );</code>

Tips

 • Put your code inside <pre><code class="lang"></code></pre> tags if you want to preserve white space
 • Add an “ln-” class to the <pre> element to add line numbers
 • Read the Chili site for many config options
 • In version 1.2, the file chili/recipes.js is the one which contains the recipes you need. So, add/remove recipes there if you need to. By default it contains html, css, javascript, and php

Cài đặt

 1. Copy the wp-chili folder into your plugins folder
 2. Activate WP Chili

Hỏi đáp

none

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Chili” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp