Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Status Notifier

Mô tả

WP Status Change Notifier allows you to notify selected users when posts’ status are changed.

What it does:

  1. Notify selected users when new posts are awaiting for approval
  2. Notify contributors when posts are approved or refused

Cài đặt

  1. Upload the folder wp-status-change-notifier into your plugins directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Options > Posts status change notifications in the WordPress administration area

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Status Notifier” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release