wp-cdnjs-reborn

Mô tả

This plugin has been closed as of 2 Tháng Hai, 2022 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

30 Tháng Ba, 2018
A very useful plugin. It would be cool to add a replacement for all used scripts.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP CDNjs Reborn” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp